Skip to main content

Complete Vision Care Through Innovative Technology, Service and Style.

Make an Appointment

Mag pa suri ng mata sa amin, Ngayon!

Ang York Mills Eyecare ang namumuno na mang gagamot ng inyong paningin dito sa North York. Ang aming karangalan ang pag silbihan ang kumunidad ng mangnga Pilipino.

Kumonecta para ma e pagtalaga ang tamang araw at oras. Tumawag para ma e pagtalaga ang tamang araw at oras.

Si Dr. Robert Vagners ay maraming maidudulot para sa inyong pangangailangan, salamin at kaurian ng kalagayan at kalusugan ng inyong mata:

  • Buong pagsusuri ng Mata. Hindi lamang grado ng salamin ang nakukuha sapag susuri ng mata, Dito ay na susuri din ang iba ibang klase ng ating kalusugan.
  • Manga bata ng nag uumpisa sa edad na tatlo ay dapat na sinusuri ang kalusugan ng kanilang mata at ito ay babayaran ng OHIP.
  • Sinusuri din naming ang kontakt, kung kailangan ng bagong reseta. Meron din kaming tinda nito, kung wala ay puwede naming hilingin para sa inyo, magsabi laang.
  • Kasama ng pag susuri ng paningin ang reseta para sa salamin at kontakt.
  • Maraming pagpipilian ng may tatak na salamin at kontakt Lenses

Kung ang inyong mata ay na mumula dala ng allergy o me nangyari na hindi inaasahan, narito kami para kayo ay tulungan. Maisasanguni at magagamot ang kaukulang tama para maibalik ang kalusugan ng mata at paningin.

Kompara sa presyo ng salamin. May babagay sa inyong bulsa!!!

Photo of Dr Vagners

Ang tamang reseta ng salamin at angkup na kontakt ay importante, para malinaw ang paningin. Hindi lamang ito nakatutulong sa inyong kalusugan kundi sa uri ng pamumuhay, Aking ginagampanan ito at pingangatawanan.

Si Dr. Vagners ay nagtapos noong 1983 mula sa Unibersidad ng Waterloo.Ito ang simula ng pag tatalingkod niya sa publiko na kinasasakupan ng North York, kasama na ang Lipunan ng Pilipino. Makapuso s’ya at matulungin, Sa katunayan, Si Dr. Vagners, ay nag uukol ng libre n’yang oras sa Community Center para sa Seniors, para doon n’ya suriin and kanilang mata at paningin. Naka pako ang kanyang layunin sa pagtulong para hindi limitado ang inyong kahusayan ng paningin.

Maui Jim adSi Dr. Robert Vagners ay malawak ang karanasan sa kaurian ng pagsusuri ng mata at nalalaman kung ano ang nararapat na pangangailangan. Kung kailangan ng ikunsulta sa epesyalista ay I rerekomenda n’ya at gagawin n’ya ng paraan para matulungan ang pasyente n’ya.

Tumawag ngayon para makipag ayos ng oras at araw na na aangkop sa inyong kalagayan. Kausapin ang kawani ng aming tangapan na Pilipina.

Ang aming oras

Opisina ay bukas ng Lunes mula ika 9 ng umaga hangang ika 5 ng hapon, Ganun din pag Martes at Huebes. Sa Mierkules naman ay ika 11 ng umaga hangang ika 7 ng gabi. Pag Biyernes ay ika 9 ng umaga hangang ika 2 ng hapon. Unang Sabado ng buwan ay bukas din ang opisina, mula ika 9 hangang ika 2, ng hapon maliban sa tagaraw.

Direksyon sa pagmamaneho

Opisina ay nasa 97 Wilson Avenue. Kanto ng Esgore at Wilson. Pagitan ng Avenue Road at Yonge Street. Malapit sa York Mills Subway Station. Sumakay sa bus 165, 96 o 97, padalwang uwasan at makikita na ang aming opisina. Babaan ay Yonge Blvd, pag baba ng bus pag galing sa Avenue Road o Bathurst, ay lumakad kung saan nang galing ang Bus, padalawang bahay mula sa kanto ng Esgore at Wilson. Kung mang gagaling sa York Mills sa Yonge Blvd pa di ang baba, pero tatawid ng kalye patungo kung saan padako ang bus.

Makipag panayaman ngayon!!

Tumawag sa numero 416-485-5233, sa ibang detalye at kaalaman.
Sa aming website ay matatagpuan ang kahilingan ng pagkatipanan. Ibahayag ang inyong kailangan at ng mabalikan namin kayo.

Kumonecta para ma e pagtalaga ang tamang araw at oras. Tumawag Ngayon at makipagtalaan!

Copyright 2017 –
York Mills Eye Care
– All Rights Reserved
97 Wilson Avenue
North York, ON M5M 2Z9